top of page

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เซ็นเทโนวา จำกัด

          บริษัท เซ็นเทโนวา จำกัด มีความตระหนักถึงความสำคัญกับการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างดี การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท และเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

 

เว็บไซต์นี้ได้ใช้คุกกี้เพื่อช่วยพัฒนาการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน จึงช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน  ซึ่งคุกกี้คือการจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ โดยจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารของผู้ใช้บริการ ท่านสามาถเลือกที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ ทำให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการนำข้อมูลไปวิเคราะห์การใช้งานเชิงสถิติ ประมวลเชื่อมโยงข้อมูลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

วัตถุประสงค์การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

 

     บริษัทจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อทำความเข้าใจวิเคราะห์ความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงความต้องการของท่าน

 • เพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และบริการได้

 • เพื่อนำมาพัฒนาบริการต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของท่าน

 • เพื่อพัฒนาประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ ให้สะดวกยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ 

     คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยอาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน การทำงานของคุกกี้ช่วยในการรวบรวมข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ดังนี้

 • อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address ที่เข้าถึงเว็บไซต์

 • วันและเวลาที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์

 • ประเภทของเบราว์เซอร์ และโครงสร้างระบบปฏิบัติการที่เข้าสู่เว็บไซต์

 • หน้าจอเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึง รวมถึงระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

 • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท

การใช้งานคุกกี้

 • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย เช่น การจดจำการเข้าสู่ระบบ, การจดจำข้อมูลที่ท่านให้บนเว็บไซต์ เช่น accessToken, CSRFToken, JSESSIONID

 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยอำนวบความสะดวกเมื่อท่านกลับมาใช้งานอีกครั้ง จดจำ ปรับแต่งเนื้อหาเว็บไซต์ตามลักษณะการใช้งานของท่าน เช่น Google Analytics

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม และนำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ ให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน เช่น Google Analytics, Facebook Pixel

การยินยอมเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

     ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของท่าน ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่บริษัทได้รับมานั้น จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และความยินยอมของผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยบริษัทจะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

 • บริษัทได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

 • ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การใช้บริการ หรือการทำธุรกรรมสำเร็จลุล่วง

 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

การเพิกถอนคำยินยอม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากท่านได้กดลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกจากของเว็บไซต์ของเราอย่างสิ้นเชิง

ท่านสามารถเพิกถอนการยินยอมในการให้รวบรวม การนำไปใช้ และการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยตั้งค่ายกเลิกการติดตั้งคุกกี้ของแต่ละเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อปฏิเสธการใช้การคุกกี้ในบราวเซอร์ของท่านได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการดังนี้ :

สำหรับผู้ใช้ระบบซาฟารี (Safari)

 1. เข้าแอพพลิเคชั่นซาฟารีและเลือก “การตั้งค่า”

 2. เลือก “ความเป็นส่วนตัว” และจัดการข้อมูลการใช้คุกกี้ตามความต้องการของท่านดังนี้

  1. เลือก “ป้องกันไม่ให้ติดตามข้ามไซต์” เพื่อยกเลิกตัวติดตามใช้คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์

  2. เลือก “ปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด” เพื่อปิดกั้นไม่ให้เว็บไซต์บุคคลที่สามและผู้โฆษณาจัดเก็บข้อมูลต่างๆไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

  3. เลือก “จัดการข้อมูลเว็บไซต์” เพื่อดูว่าเว็บไซต์ใดบ้างที่จัดเก็บคุกกี้และข้อมูลของท่าน

สำหรับผู้ใช้กูเกิ้ลโครม (Google Chrome)

 1. เข้าระบบกูเกิ้ลโครมในคอมพิวเตอร์ และเลือก “การตั้งค่า” ด้านขวาบน

 2. เลือก “ขั้นสูง” ด้านล่าง

 3. เลือก “การตั้งค่าและความปลอดภัย”

 4. เลือก “การตั้งค่าเว็บไซต์”

 5. คลิก “คุกกี้”

 6. หากต้องการยกเลิกการใช้คุกกี้ เลือก “ปิดการอนุญาตให้เว็บไซต์บันทึกและอ่านข้อมูลคุกกี้”

สำหรับผู้ใช้ Internet Explorer

 1. เมื่อเข้าระบบ Internet Explorer เลือก “การตั้งค่า”

 2. หากต้องการลบข้อมูลคุกกี้:

  1. เลือก “ความปลอดภัย”

  2. เลือก “ลบประวัติการเรียกดู”

  3. เลือก “คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์” และกด “ลบ”

 3. หากต้องการลบข้อมูลคุกกี้:

  1. เลือก “เครื่องมือ”

  2. เลือก “ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต”

  3. เลือก “ความเป็นส่วนตัว”

  4. กด “ขั้นสูง” และเลือกให้อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้

bottom of page